Straff eller vård – En film om den svenska narkotikapolitiken

”Straff / Vård” är en dokumentär som handlar om den svenska narkotikapolitiken. I Sverige så har vi idag dubbelt så hög dödlighet i narkotika relaterade dödsfall än andra jämförbara europeiska länder, trots vår allmän preventiva och restriktiva politik. Vi ställde oss själva frågorna: -Är straff en rimlig påföljd av ett socialt och beroende problem? -Lyckas den idag förda politiken nå det uppsatta målet om ett narkotikafritt samhälle? För att hjälpa oss svara på dem här frågorna har vi tagit hjälp av Professor Ted Goldberg, filosofen Alexander Bard samt vår förre nationella narkotikasamordnare Björn Fries.