More than just seeds

 

Bezr Dox följer människor för att oskalat lära känna dem.